Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut bekijkt samen met u en uw kind tijdens het eerste gesprek wat de hulpvraag is. Met behulp van observatie, vragenlijsten en motorische testen krijgen we een volledig beeld van de motoriek en de daarbij horende hulpvraag van u en uw kind. De conclusie hiervan wordt met u besproken om daarna samen een behandelplan op te stellen.
Vanaf 1 januari 2006 is de kinderfysiotherapie direct toegankelijk. Dit betekent dat u uw kind kunt aanmelden zonder verwijzing van een arts. Wanneer u geen verwijzing heeft, vindt er voorafgaand aan het onderzoek een korte screening plaats waarin wordt gekeken of uw kind bij ons op de juiste plek is. Uw kind kan uiteraard ook behandeld worden op verwijzing van huisarts of specialist. Kinderen met pijnklachten zien wij uitsluitend na verwijzing door een arts.
De eerste afspraak zal voornamelijk bestaan uit een vraaggesprek met u en uw kind. Natuurlijk zorgen wij er voor dat we uw kind spelenderwijs leren kennen. Bij uw eerste afspraak graag meenemen:
  • Een geldig identiteitsbewijs van uw kind
  • Indien u via huisarts of specialist komt: verwijzing/brief van de arts
  • Gymschoenen ( buitenschoenen zijn niet toegestaan in de behandelruimte. )
  • Komt u met uw baby? Neem dan een grote handdoek of hydrofieldoek mee

Kinderfysiotherapie

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun motoriek en zintuigen. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt dit af van het gebruikelijke. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of ze moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door de kinderfysiotherapeut.