Ergotherapie

Ergotherapie met Perspectief

Vanaf 1 februari 2022 gaat “De Kinderfysio Goeree-Overflakkee” naast fysiotherapie ook ergotherapie voor kinderen aanbieden. Daarvoor is de samenwerking gezocht met Tanja Ista, een ervaren, gespecialiseerde kinder-ergotherapeut.

Haar praktijk “Ergotherapie met Perspectief” sluit perfect aan bij “De Kinderfysio”.
Zo kunnen fysiotherapie, ergotherapie en logopedie binnen één pand multidisciplinair worden aangepakt. Ieder kan vanuit zijn eigen vakgebied de expertise inbrengen en een gezin kan later zeggen: “Zo lukt het weer”.
Ergotherapie met Perspectief, omdat het belangrijk is voor kinderen en ouders een perspectief te hebben; om te weten waar we naar toe werken! Daarbij bekijkt de ergotherapeut de vraagstelling vanuit verschillende perspectieven. Het kind en zijn (sociale) omgeving, de bevindingen van de ergotherapeut en de verwachtingen van de ouders worden in perspectief gezet voor meer dieptewerking. Tanja vindt het belangrijk om te behandelen en te begeleiden, te ondersteunen en versterken en te adviseren passend bij de normen en waarden van het gezin.

Ergotherapie richt zich op het dagelijks handelen. U kunt terecht bij de kinderergotherapeut wanneer u vragen hebt op het gebied van (zelf-)zorg, spelen en ontwikkelen. De ergotherapeut kijkt naar talenten en sterke kanten om de mindere vaardigheden te compenseren of te ontwikkelen. Op speelse wijze wordt er met het kind gewerkt aan de behandeldoelen. De ouders worden ondersteund om hun kind te begeleiden. Heel praktisch voor het leven van alledag, afgestemd op het hele gezin.

Vragen waarmee u bij de ergotherapie terecht kunt, zijn bijvoorbeeld:
• moeite met schrijven / kleuren, knutselen, enz.
• veters strikken, zelfstandig aankleden, bestek gebruiken
• hulpmiddelen en voorzieningen regelen die nodig zijn voor bijvoorbeeld douchen, zitten, leren
• leren fietsen of met de rolstoel rijden
• leren alleen of samen te spelen, hanteren van speelmateriaal en het helpen overwinnen van angst bij buitenspelen
• leren taakgericht te werken: hoe te beginnen, doorgaan of afmaken van een taak
• maken van een zintuiglijk activiteitenplan – omgaan met alle prikkels om je heen over de gehele dag
• de verzorging van een kind met speciale behoeften

Contact:

Email:                  info@ergop.nl

Mobiel:                06 15268736

Tanja Ista, Kinderergotherapeut