Behandelingen

Tijdens de behandeling zal uw kind zoveel mogelijk spelenderwijs gestimuleerd worden om nieuwe motorische uitdagingen aan te gaan. Vaak worden er tips en adviezen gegeven die thuis, op school of tijdens sport kunnen worden toegepast.

BABY’S EN DREUMESEN (0-2 JAAR)

Bij sommige kinderen verloopt de motorische ontwikkeling anders of niet vanzelf, zoals bijvoorbeeld bij een prematuur/dysmatuur geboren baby, een baby met een voorkeurshouding of bij een onrustige baby.

De behandeling van baby’s tot 1 jaar vindt voornamelijk in de thuissituatie plaats, dit komt de behandeling ten goede. De therapie bestaat voornamelijk uit houdingsadviezen aan ouders/verzorgers en oefeningen ter stimulatie van de motorische ontwikkeling van het kind.

Wij hebben een verwijzing nodig van de arts, specialist of consultatiebureau om bij u aan huis te mogen behandelen.  


PEUTERS EN KLEUTERS (2-6 jaar)

De behandeling vindt voornamelijk plaats op de praktijk.De behandeling is vaak gericht op het verbeteren van het motorisch functioneren.


Spelenderwijs wordt het kind uitgedaagd om de gestelde doelen te behalen. De therapie sluit aan bij de leeftijd en is hulpvraag gericht.


SCHOOLGAANDE KINDEREN (6-12 jaar)

Bij kinderen van deze leeftijd vindt de behandeling voornamelijk plaats op de praktijk.

De behandeling is vaak gericht op het verbeteren van het motorisch functioneren en sluit aan op de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van uw kind. Spelenderwijs wordt uw kind uitgedaagd om de gestelde doelen te behalen.


MIDDELBARE SCHOLIEREN (12 tot 18 jaar)

Bij kinderen van deze leeftijd vindt de behandeling voornamelijk plaats op de praktijk.

De hulpvraag en behandeling is vaak gericht op houding- en beweging gerelateerde klachten, sportblessures en pijn/vermoeidheidsklachten.

Ook bij deze doelgroep moet bewegen leuk zijn of weer leuk worden.


ZINTUIGELIJKE PRIKKELVERWERKING (S.I)

Sensorische Informatieverwerking (S.I.) is het proces van het kunnen opnemen, selecteren en integreren van informatie die via de zintuigen binnenkomt en door het zenuwstelsel wordt verwerkt.


De zintuigen zijn; horen, zien, voelen, ruiken, evenwicht en voelen dat je lichaam beweegt of bewogen wordt.
Deze verwerking zorgt ervoor dat kan reageren op zijn omgeving.

Kinderen met problemen in de prikkelverwerking kunnen problemen hebben bij bijvoorbeeld zelfverzorging, motorische ontwikkeling, en sociaal functioneren.


Kinderen kunnen moeite hebben met stil zitten, zijn soms snel uit het veld geslagen of kunnen zo dromerig zijn dat het de ontwikkeling in de weg kan zitten.